Teleskopické tribuny

Teleskopická tribuna je tvořena samostatnými stupni s lavicemi, nebo plastovými sedáky, které se do sebe zasouvají. Do interiéru společenských a kultůrních sálů nabízíme také čalouněné sedačky. Nejvyšší stupeň teleskopické tribuny je vždy pevně ukotven k podlaze. Tribuna se vyrábí ve dvou základních modulech s lavicemi a se schody. Standardní délka jednoho modulu je 3,72 m. K vytvoření požadované délky dojde postavením jednotlivých modulů vedle sebe. Výška jednotlivých stupňů je 300 mm.

Nosná konstrukce je tvořena svařencem z ocelových profilů. Každý stupeň je osazen čtyřmi koly s vysokou nosností, které jsou bezpečné pro podlahy ze syntetických materiálů a tvrdého dřeva.

Sedací část teleskopické tribuny tvoří lavice vyrobená z bukové překližky tl. 15 mm. Podlaha je vyrobena z protiskluzové překližky tl. 18 mm.

Každý pojízdný stupeň je vybaven aretačním zařízením pro zajištění ve vysunuté poloze. Zábradlím je konstrukce teleskopické tribuny vybavena od druhého stupně, tj. výšky 600 mm. Ocelová konstrukce je chráněna proti korozi práškovou vypalovanou barvou. Výsuvné teleskopické tribuny jsou určeny do interiéru i exteriéru.

Použitím našich teleskopických tribun získáte více místa pro Vaše aktivity.

Bezpečnost teleskopických tribun

Každá teleskopická tribuna musí splňovat bezpečnostní normy pro daný stát, ve kterém ji chcete využívat. Důležitým faktorem bezpečnosti je kvalitní statický výpočet zatížení pro vyráběnou tribunu za použití ocelových profilů zajišťujících pevnost a stabilitu. Každá teleskopická tribuna je konstrukčně projektována tak, aby nedocházelo k vibracím a to ani při maximálním zatížení tribuny, vertikálním i horizontálním zatížením.

Příklad teleskopické tribuny
3D vizualizace teleskopické tribuny

Rozměry prvku

Rozložený stav 2,71 x 3,72 x 1,05 m
Složený stav 1,02 x 3,72 x 1,05 m
Šířka schodiště 1,24 m
Šířka průchodu mezi řadami 0,51 m

 

Popis teleskopické tribuny

Výsuvná třířadá teleskopická tribuna určená pro vybavení sportovišť a tělocvičen. Tribuna je tvořena třemi samostatnými částmi s lavicemi uloženými na kolech, které jsou bezpečné pro podlahy ze syntetických materiálů a tvrdého dřeva. Tribuna se vyrábí ve dvou základních modulech s lavicemi a se schody. K vytvoření tribuny požadované délky dojde postavením jednotlivých modulů vedle sebe. Nosná část tribuny je tvořena ocelovou konstrukcí, která může být v případě potřeby zesílena pro splnění požární odolnosti R 15. Krajní díly sestavy tribuny jsou vybaveny zábradlím.

Materiál

  • Nosná konstrukce z ocelových profilů opatřená povrchovou úpravou práškovou barvou.
  • Podlaha protiskluzová vodovzdorná překližka
  • Sedáky lakovaná překližka
  • Čelní desky foliovaná překližka

Instalace teleskopické tribuny

Zařízení je určeno do interiéru. Montáž provádí pracovníci proškolení výrobcem.

Použití teleskopické tribuny

Při rozkládání tribuny vysuňte nejprve spodní díl. Po maximálním vysunutí spodního dílu dojde k jeho zachycení o druhý stupeň tribuny. Pokračujte ve vysouvání obou spodních dílů. Všechny výsuvné díly tribuny musí být vysunuty do maximální polohy vymezené dorazem. Tribunu zajistěte v rozloženém stavu otočením zajišťovacího mechanismu umístěného v krajní části čelní desky druhého a třetího patra tribuny (poz. X). K otočení zajišťovacího mechanismu použijte šestihranný klíč velikosti 8 mm. Na každém stupni jsou umístěny dva zajišťovací body. Před použitím tribuny musí být všechny v zajištěné poloze. Na krajních dílech zasuňte do příslušných otvorů zábradlí, které zajistíte šrouby M10. Při skládání tribuny postupujte v opačném pořadí. Zasouvejte vždy každý díl samostatně.

Údržba

Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů. V případě znečištění očistěte vodou a běžným saponátem. Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Bezpečnostní pokyny

Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Po každém rozložení tribuny zkontrolujte zabezpečení tribuny proti nadměrnému rozložení nebo samovolnému složení. Nejvyšší řada tribuny musí být vždy zajištěna proti posunutí.

Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněna, s potřebnou kvalifikaci (např. pověřený výrobcem). O této kontrole je nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce.

Servis

Záruční i pozáruční servis zajišťuje firma GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

Likvidace

V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů.

Záruka

24 měsíců ode dne prodeje. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako záruční list. Záruka se nevztahuje na násilné poškození, poškození způsobené nesprávným používáním a manipulací a také na běžné opotřebení.

Nákres teleskopické tribuny
Fotogalerie teleskopické tribuny